Audioset

MOZEK JAKO BUDDHA

Naučte se svému mozku nabízet podněty, které vám v těle "způsobí" pocity základního bezpečí, hojnosti a lásky. V takovém stavu jsme jinými lidmi a je nebetyčný rozdíl mezi jednáním ze stavu stresu a napětí nebo naopak uvolněnosti a klidu. Věřím, že pro vás celý set bude krásným a užitečným doplněním na vaší cestě za bezpečím, láskou a hojností namísto obav a nedostatku. Ať je váš Mozek jako Budha tím pravým pomocníkem při vnímání tady a teď!

 - Lucie Kolaříková

JAK S AUDIOSETEM PRACOVAT...

 

  • Nahrávky číslo 1 až 3 jsou každá věnovaná jedné ze tří úrovní, které jste poznali na společném víkendovém semináři. Jedna je zaměřená na bezpečí, druhá na vděčnost a hojnost a třetí na lásku. Můžete je používat podle chuti. Jednou spíš použijte nahrávku k tématu, u kterého vnímáte své mezery. Protože je důležité právě tam mozku připomenout, že máte skvělé zdroje a dotvořit synaptické spoje. Jindy se můžete jen koupat v baženosti a užívat si meditace k oblastem, kde cítíte, že jste celiství a v pohodě. Konkrétní příklad: rovina bezpečí může být vaše terapeutická - tam víc pracujete a roviny hojnosti a lásky oblažující - není tam co léčit, jen si jdete užít radost ze svých zdrojů a zaplavit tělo štěstím. Tak si dávejte střídavě terapii i radost.
  • Meditace 5 až 8 jsou zaměřené na rozvíjení krásných charakterových kvalit, které přinášejí naplnění a radost do života nás i druhých.

JAK STÁHNOUT NAHRÁVKY

 

  • Nahrávky stáhnete z aplikace Ulož.to po zadání hesla, které jste obdrželi na váš email. 
  • Klikněte na ikonu stahování a budete přesměrováni k zadání hesla a stažení nahrávky.

NAHRÁVKY

1. Spojení s mírem a bezpečím

Spojení s pocity bezpečí navozuje hluboké uvolnění, ve kterém můžete bez problému odložit ostražitostnaladit se na klid a mír. Díky meditacím a tomu, že ve stavech budete záměrně několik minut pobývat, váš mozek dostane informaci o tom, v jakém stavu se chcete nacházet.

2. Spojení s hojností a vděčností

Pocity vděčnosti, hojnosti a naplnění jsou v našem životě vždy přítomné, ať se cítíme jakkoli. Meditace skutečně pomůže našemu mozku, aby se naučil důvěřovat, že žijeme v hojnosti, že všeho máme dostatek a že nemusíme mít strach o svoji existenci. Čím častěji dáme pocitům vděčnosti, hojnostinaplnění pozornost, tím více ovlivňují naše životy pozitivním směrem.

3. Spojení s láskou a sounáležitostí

I když se někdy cítíme osamělí, ve skutečnosti na světě nejsme sami. Každý přátelský pozdrav nebo objetí jsou projevy lásky. V lásce můžeme být s lidmi i sami se sebou vždy, ať se cítíme jakkoli. Meditace vám pomůže naplnit své tělo i mysl láskou a sounáležitostí. Spojíte se také se svou vlastní schopností milovat. Praxe vás promění – stanete se o něco více otevření láscevědomí sounáležitosti. Budete o něco více ochotní sdílet, dávatmilovat.

4. Otevření se příjemnému prožitku

Otevírání se příjemnému prožitku je pro náš mozek a tělo velice prospěšné, léčivé a otevírá bránu do nové reality – té pozitivní a zdravé reality. Spojení s příjemným prožitkem navozuje uvolnění těla a mysli, navíc si ho můžete vytvořit kdykoliv – nepotřebujete k tomu žádné zvláštní okolnosti. Díky tomu, jak je nahrávka vedená, budete svůj prožitek postupně prohlubovat a vaše tělo i mozek tak dostanou jasný signál, aby si prožitek zapamatovaly.

5. Soucit

Rozvíjení soucitu nám pomáhá smiřovat se se současným životem, neboť ukazuje, že životy jiných bytostí jsou často mnohem těžší. Soucit neboli Karuná doporučuje soustavně rozvíjet i budhismus, protože představuje způsob správného chování vůči ostatním bytostem. S každou meditací se můžete přesvědčit, že se stáváte o něco soucitnějším a chápavějším člověkem.

6. Dobro

Dobro je stav, kdy si jen tak přirozeně přejeme, ať jsou všechny bytosti šťastny a každému bez rozdílu přejeme spokojenost a hluboké napojení. Meditace vás v sobě spojí se stavem přirozeného dobra a zaplaví jím celou mysl tak, aby se tam vešlo jenom málo dalšího. Vy a vaše základní dobro se stanete jedním celkem. Procítění dobra vám dovolí si více důvěřovat a stanete se důvěryhodnějšími a lepšími i pro své okolí.

7. Radost z úspěchu druhých

Otevírání se nezištné a přijímající radosti ve vás může podpořit uvědomění, jak dobrým člověkem dokážete být. V nahrávce zaměříte pozornost na radost, která vyvěrá z hloubi vašeho srdce a plně se spojíte s tím, jaké to je těšit se s druhým člověkem, i když z toho sami nic nemáme a jeho úspěch nám vůbec nic nepřináší. Jednou z krásných výhod radosti z úspěchu druhých však je, že tak dostáváme příležitost být šťastní. Když budete tuto meditaci opakovat, stane se postupně vaším zvykem radovat se s druhými lidmi a radovat se pro ně a tím pádem i pro sebe.

8. Pohoda a vnitřní hluboké uvolnění

Dostat se do spojení se svým hlubokým uvolněním a vnitřním klidem může být velice obohacující. Uvolnění naučené během meditace vás začne proměňovat a vy si všimnete, že pod závojem vyrovnanosti, stability a hlubokého uvolnění chcete situace řešit jinak – v klidu. Pocit vnitřní pohody uvolní vaše tělo i mysl, a vy se stanete odolnější vůči rušivým myšlenkám.

Nahrávky 1 - 8: Hromadné stažení