Každý člověk má hluboko v sobě místo vnitřního klidu a ticha. Je-li s tímto místem ve spojení, zná pravé štěstí - rušivé myšlenky neproudí hlavou, tělo je uvolněné a prosté emočních prožitků, v nitru tepe láska a božský klid. V takovém stavu bytí jsme ve své nejkrásnější podobě - plně sami sebou. Tady si dopřáváme skutečný odpočinek a odtud pocházejí nápady, nadhled, moudrost, láska.

Chcete, aby vaším přetrvávajícím vnitřním stavem byly KLID, pocity BEZPEČÍ, HOJNOSTI a LÁSKY? 

CESTA, JAK SE DOSTAT DO POHODY VEDE PŘES MOZEK

VĚDOMOU POZITIVNÍ STIMULACÍ MOZKU MŮŽETE NAPROSTO ZMĚNIT SVŮJ ŽIVOT.

DLOUHODOBĚ • TRVALE • CELOŽIVOTNĚ

Od dětství jsem trpěla strachy a úzkostí, které ve 22 letech vyústily v panické ataky. Trpěla jsem jimi 2 roky. Nepatřila jsem ale mezi “vyvolené”, co dostanou léky a musela jsem hledat jiné cesty, jak z té vnitřní hrůzy ven. Prošla jsem dlouhým hledáním, kdy jsem se naučit se strachem pracovat. Pomáhaly mi různé relaxační metody, meditace a málo dostupné informace o stresu a strachu.

Ke své vnitřní pohodě a klidu jsem došla mnoha oklikami, pokusy a omyly. Je to dobrá cesta, která poskytuje dost času a prostoru pro zrání, ale jde to i jednodušeji. Právě cílená práce s mozkem je rychlá a tak účinná, až je to zarážející.

Pokud chcete, aby si váš mozek vyšlapal také cestičky pohody, vděčnosti a lásky, je  třeba ho touto cestou vědomě vést a opakovaně -  znovu a znovu - ho v krásných pocitech  doslova marinovat. Je to příjemná práce.

PŘIPRAVUJI PRO VÁS ONLINE PROGRAM

MOZEK JAKO BUDHA

CO SE V RÁMCI PROGRAMU NAUČÍTE?

  • integrovat pozitivní prožitky do dlouhodobé paměti - z krátkých prožitků vytvoříte díky pozitivní plasticitě trvalé zkušenosti
  • zaměříte se na stavy klidu a bezpečí, dostatku a vděčnosti, lásky a sounáležitosti nebo hlubokého vnitřního uvolnění
  • díky programu budete moci rozvíjet také charakterové vlastnosti jako jsou soucit, dobro nebo radost z úspěchu druhých, které jsou nositeli vnitřního štěstí a naplnění
  • dozvíte se pozadí toho, jak náš mozek funguje, a jak ho můžeme ovlivňovat
  • jednoduchý postup jak stimulovat mozek do pohody, lásky a vděčnosti – souhrnně blaženosti

A CO SVOU ÚČASTÍ V PROGRAMU ZÍSKÁTE?

  • vzdělávací videa, která vás zasvětí do témat - zázračný mozek a jeho neuvěřitelné schopnosti; vliv mozku na produkci hormonů štěstí a stresu; vliv mozku na emoční prožívání a na tělo; jak mysl formuje mozek a ten zpětně formuje mysl, a další
  • video s přesným postupem, jak trénovat svůj mozek na blaženost, hojnost a lásku namísto stresu a napětí
  • deset audionahrávek, které vás povedou do stavů bezpečí, hojnosti a lásky a podpoří rozvoj ctností, jako vnímavost, soucit, přejícnost, odvaha, a další
  • přístup do studijní skupiny na Facebooku, která bude sloužit ke sdílení úspěchů, pokroků, jako prostor pro vzájemnou podporu, reflexi, k výměně kontaktů a ke vzájemnému provázení meditacemi

Program spustíme nejprve ve verzi "samouk"  - takže po zakoupení programu jím budete procházet sami nebo - pokud budete mít chuť - společně s lidmi z facebookové skupiny. Jednou ročně dostanete možnost vstoupit do skupiny, kde vás budu zhruba po dobu pěti týdnů provázet já osobně. S detaily vás včas seznámíme. 

Chcete být první, kdo se o spuštění programu dozví?
Zanechte nám na sebe prosím kontakt.

Všichni můžeme prožívat pocity bezpečí, hojnosti a lásky. Všichni se také do těchto stavů dokážeme navracet a plně vnímat, že je náš život v pořádku takový, jaký je. Ať je právě program Mozek jako Budha pro váš mozek tou pravou podporou!