STORNOPODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH SEMINÁŘŮ

V případě, že se nemůžete jakéhokoliv semináře zúčastnit, ozvěte se nám obratem na seminare@luciekolarikova.cz a uveďte v e-mailu Vaše jméno a dále název, termín a místo konání semináře.

 

Zrušení účasti z Vaší strany se řídí stornopodmínkami k jednotlivým seminářům, které jsou uvedeny níže. V případě zrušení semináře z naší strany (což se nestává) Vám vrátíme částku v plné výši nebo ji můžete využít na jiný seminář z naší nabídky.

Jedno nebo vícedenní semináře:

Sebeláska

Léčení stresu a strachu

Léčení vnitřního dítěte

Účastník zruší účast více než 30 dní před konáním akce

 • Vzniká storno administrativní poplatek 600 Kč za jeden seminář a zbytek uhrazené částky se vrací.
 • Zbývající část uhrazené ceny může účastník použít jako zálohu na kupní cenu jiného semináře
  vybraného z aktuální nabídky společnosti Sebeláska s.r.o. konaného do 6 měsíců od úhrady zálohy.

Účastník zruší účast méně než 30 dní před konáním akce

 • Je povinen uhradit storno poplatek ve výši 50 %  uhrazené ceny jednoho semináře, zbývající část uhrazené ceny se mu vrací.
 • Zbývající část uhrazené ceny může účastník použít jako zálohu na kupní cenu jiného semináře
  vybraného z aktuální nabídky společnosti Sebeláska s.r.o. konaného do 6 měsíců od úhrady zálohy.  V tom případě je účastníkovi namísto storno poplatku ve výši 50% uhrazené ceny účtován pouze tentýž administrativní poplatek 600 Kč, jako při zrušení účasti více než 30 dní před konáním semináře. Tento poplatek uhradí účastník při registraci v místě konání nově vybraného semináře. Tuto možnost náhrady může kupující využít pouze jednou.
 • Podaří-li se účastníkovi zajistit za sebe náhradníka, není mu účtován žádný storno poplatek
  a uhrazená cena je přeúčtována na tohoto náhradníka. Účastník je však povinen o této změně neprodleně informovat tým společnosti Sebeláska s.r.o. na e-mailu seminare@luciekolarikova.cz.

Účastník zruší svou účast 3 a méně dní před akcí, případně se na seminář bez předchozí omluvy vůbec nedostaví

 • Je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100% uhrazené ceny.

Večerní semináře

 • Zruší-li účastník svou účast VÍCE než 5 dní před konáním akce, uhrazená částka se vrací po odečtení administrativního poplatku 150 Kč.
 • Zruší-li účastník svou účast MÉNĚ než 5 dní před jeho konáním, uhrazená částka je nevratná.
 • Zruší-li účastník svou účasti ze skutečně závažných důvodů méně než 5 dní předem, po domluvě s lektorkou je možné zúčastnit se jiného večerního semináře. I v takovém případě je účastníkovi účtován administrativní poplatek 150 Kč.