Online kurz pozitivní neuroplasticity 

s Dipl.-Psych. Lucií Kolaříkovou

Vyzrajte na negativitu ve svém mozku a naplňte se klidnou silou, důvěrou a radostí.

Přejeme si TRVALÉ štěstí. Ale mozek má jednu vlastnost - negativní předpojatost. Kvůli ní odstrčí mnoho pozitivních každodenních situací na pozadí a pohltí nás stres a obavy.

Přidej se k psycholožce Lucii Kolaříkové na prožitkovou cestu trvalé pozitivní proměny mozku.

6dílný online kurz, kterým projdete za 6 týdnů a prakticky se naučíte:

 • Identifikovat a naplňovat své potřeby, abyste se cítili bezpečněji, spokojenější a propojenější
  - a méně stresovaní, zranění a rozhořčení.
 • Pevně ukotvíte klid, spokojenost a soucit do svého mozku pomocí specifických postupů pozitivní neuroplasticity.
 • Identifikujete výzvy svého života, pojmenujete místa své zranitelnosti a naučíte se rozvíjet psychickou odolnost právě tam, kde ji potřebujete.

Proč by vás měl tento kurz o mozku zajímat?

 • Za 90 % stresu a strachu je zodpovědný náš vlastní mozek.
 • S takovým naladěním pro nás pak vyhledává zase jen stresující situace.
 • Nebo i klidné situace interpretuje jako stresující, přesně podle úsloví “kdo hledá, ten najde.”
 • Mozek nastavený na stres a strach nás nutí vidět realitu horší, než jaká doopravdy je.

Naučte se mít Mozek jako Buddha 

Cesta, jak se dostat do pohody, vede přes MOZEK. Můžeme ho proměňovat a formovat. Neuroplasticita je celoživotní schopnost mozku a umožňuje stavět, přestavovat a rušit neuronové cesty vlivem nových, opakovaných zkušeností. Vědomou pozitivní stimulací mozku můžete naprosto změnit svůj život.

 • DLOUHODOBĚ
 • TRVALE
 • CELOŽIVOTNĚ

Proč dnes máme “negativní mozky”?

Pokud mozek necháme následovat běžné podněty, běhá po cestičkách stresu a strachu, ať chceme nebo ne, protože je mnoho stresujících a strach podporujících podnětů. Stačí se rozhlédnout.

Svůj mozek můžeme změnit pozitivní neuroplasticitou.

Pokud chceme, aby si mozek vyšlapal také cestičky pohody, vděčnosti a lásky, je třeba svou mysl touto cestou vědomě vést. Mozek na krásné myšlenky reaguje novými synaptickými spoji a tělo následně novým prožíváním. Představte si, jaké to je, denně se koupat v příjemných pocitech?

Obsah kurzu

1. týden: Vstup do pozitivní neuroplaticity a všímavosti: vaše výzvy a schopnost zvládat je tady a teď

začíná: 25. 10. 2021

 • Uvědomíte si současné reálné výzvy a jaké máte dostupné psychické zdroje, abyste je zvládali bez stresu.

 • Seznámíte se s negativní předpojatostí mozku a jak ji v životě překonávat.

 • Začnete běžné pozitivní zkušenosti více vnímat a přeměňovat na dlouhodobé vnitřní zdroje.

2. týden: Menší zranitelnost a větší odolnost: 3 kroky k vytváření dlouhodobých vnitřních zdrojů

začíná: 1. 11. 2021

 • Aktivujete dlouhodobou paměť pro pozitivní a prospěšné zkušenosti, které vás hluboce vyživí.

 • Začnete aktivně vytvářet - posilovat a upevňovat příjemné myšlenky a prožitky -
  v mozku a v celém těle.

 • Naučíte se pobývat na své straně a začnete řídit své prožívání ve svůj prospěch.

3. týden: Pozitivní prožitky k léčení negativních zkušeností: příjemné pocity a méně stresu jsou vaše nová norma

začíná: 8. 11. 2021

 • Rozlišíte v sobě zelenou a rudou zónu pocitů.
 • Denně znovu-aktivujete a prohloubíte psychickou odolnost. 

 • Vytvoříte si návyk zůstávat pocitově v zelené zóně.

 • Naučíte se postup k hojení vnitřních ran a prázdných míst pomocí současných příjemných prožitků.

4. týden: Mozek spojíte s fakty a realitou I.: pěstujte schopnost cítit se v bezpečí, v klidu a míru

Začíná: 15. 11. 2021

 • Vytrénujete svůj mozek na vnímání bezpečí.

 • Spojíte se s reálným bezpečím kolem vás.

 • Naučíte se používat metodu HEAL pro pocit hlubšího bezpečí tady a teď.

 • Vykoupete se v dokonalém klidu a míru tady a teď.

5. týden: Mozek spojíte s fakty a realitou II.: pěstujte schopnost cítit spokojenost, hojnost a vděčnost

začíná: 22. 11. 2021

 • Vytrénujete svůj mozek vidět váš reálný úspěch a prosperitu.

 • Podpoříte svou motivaci pro velké cíle bez stresu.

 • Naučíte se používat metodu HEAL pro větší úspěch a spokojenost.

 • Vykoupete se ve vděčnosti a radosti tady a teď.

6. týden: Mozek spojíte s fakty a realitou III.: pěstujte schopnost cítit propojení s druhými lidmi, lásku a sounáležitost

začíná: 29. 11. 2021

 • Zvýšíte skutečný pocit vlastní hodnoty.

 • Uvolníte strach, závist a zášť.

 • Uzdravíte hluboké úrovně staré bolesti.

 • Naučíte se používat metodu HEAL pro pocit, že jste milováni.

 • Vykoupete se v lásce a přijetí tady a teď.

7. týden: Doznění kurzu

začíná: 6. 12. 2021

 • Zodpovězení posledních otázek.

 • Závěrečný sdílecí kruh.

Co si v programu Mozek jako Buddha pořizujete: 

6 vzdělávacích celků, které jsou pečlivě sestavené a provázané. Můžete se tedy spolehnout na to, že jde o ucelený program, ze kterého nebudete “rozbití” a zmatení, ale naopak snížíte negativitu ve svém mozku a naplníte sami sebe klidnou silou, důvěrou a radostí.

 • Každý týden 2 - 5 vzdělávacích videí a praktická cvičení s pracovními listy, která vás zasvětí do témat kurzu.
 • Vědecky ověřené postupy pozitivní neuroplasticity.
 • 3 audionahrávky metody HEAL, díky kterým se naučíte spojovat se stavy bezpečí, hojnosti a lásky.
 • Přístup do studijní skupiny na Facebooku, která bude sloužit ke sdílení úspěchů, pokroků, jako prostor pro vzájemnou podporu, reflexi, k výměně kontaktů a ke vzájemnému provázení meditacemi.
 • Další doprovodná videa a podporu ve facebookové skupině od průvodkyně světem intimity a moudrosti těla Silvie Šabacké.

Na co můžete těšit díky přítomnosti 2 terapeutek?

Každá máme jiný obor práce s lidmi a skvěle se už několik let doplňujeme. Budeme vás po celou dobu provázet a odpovídat na vaše otázky.

Lucie pracuje s myslí, vnitřními programy a strachy. Do každé práce s psychikou je ale zapojené i tělo a celé fyzické prožívání. Každá metoda, kterou Lucie představí, ovlivní i vaše fyzické prožívání.

Pokud to pro vás bude nepříjemné, Silvie vám pomůže nabídnuté postupy přizpůsobit vašemu prožívání, nebo společně najdete akternativu. Umí pracovat s lidmi, kteří se necítí ve svém těle úplně doma, mají v těle nepříjemné prožitky a nechtějí, nebo neumí cítit sebe sama. Ve své praxi využívá metodu Somatic Experiencing®.

Cena kurzu
4 290 Kč
3 545,45 Kč + 744,55 Kč 21 % DPH
+
Lze dokoupit 5 meditačních audionahrávek, se kterými vás Lucie v průběhu kurzu naučí pracovat. Jde o materiál navíc, díky kterému budete i po skončení kurzu prohlubovat svou spokojenost a vnitřní klid.

Volbu zaškrtněte v objednávce.

Ještě zvažujete a možná potřebujete záruku, že vaše peníze dobře investujete?

Tak musíte vědět, že standardně nabízím

100% GARANCI VRÁCENÍ PENĚZ


 • Pokud poctivě projdete kurzem a za celých 6 týdnů nepocítíte změny a posun,
 • nebo vám kurz z nějakého důvodu nesedne,
 • máte do 12.12. 2021 nárok na vrácení celé částky.

Za svou prací si 100% stojím, ale respektuji odlišné názory.

Co můžete díky tomuto kurzu zažívat? 

"Pilotní studie věnovaná metodám v tomto kurzu ukázala statisticky významný nárůst pocitu štěstí, vnitřní odolnosti a lásky. Zároveň významný pokles úzkostných a depresivních stavů.

Výzkum byl proveden na absolventech 6 týdenního kurzu “Pozitivní neuroplasticita”, který vede americký neuropsycholog Rick Hanson PhD.

Jsem Rickem vyškolená terapeutka a koučka pozitivní neuroplasticity a jeho koncepty, upravené pro naše české a slovenské podmínky, oficiálně předávám dál."

Odpovědi na vaše nejčastější otázky

Kolik času denně mi Buddha zabere?

Nedá se předem přesně odhadnout, každý týden je jiný a každý účastník se praxi bude chtít věnovat různě dlouho. Ke zhlédnutí videí a praxí budete potřebovat asi 20 minut denně. Kurz chceme udržet obsahově jednoduchý, protože jeho cílem je zvát vás do klidu, nikoli do intenzity.

Potřebuji nezbytně facebook?

Doporučujeme účastnit se uzavřené facebookové skupiny. Nemusíte se zapojovat do diskusí, ale můžete tam načerpat spoustu inspirace a tipů navíc, které vám na vaší cestě pomohou. Ve skupině odpovídáme na vaše otázky a právě tam probíhá naše provázení. Samozřejmě odpovídám i na otázky na webináři 1x týdně, ale skupina je aktivní celý týden a byla by škoda, kdybychom se tam s vámi nepotkali.

Budu muset být v nějaký konkrétní čas u počítače?

Nebudete. Kurz je předtočený a 6x týdně dělám živě webinář, kde odpovídám na vaše otázky, ale i ten vám společně s kurzem zůstane jako záznam. Všechny lekce si můžete procházet svým tempem a podle svých časových možností.

Jak dlouhá je garance vrácení peněz a za jakých podmínek?

> Pokud poctivě projdete kurzem a za celých 6 týdnů nepocítíte změny a posun,
> nebo vámi kurz z nějakého důvodu nesedne,
> máte do 12. 12. 2021 nárok na vrácení celé částky.
Za svou prací si 100% stojím, ale respektuji, že můžete mít odlišný názor.

Jakým způsobem probíhají webináře?

Webinář na míru je prostor, ve kterém můžu zodpovědět vaše otázky, které jdou více do hloubky a souvisí s tématem daného týdne. Vyzveme vás v předstihu e-mailem k položení vaší otázky do členské sekce kurzu nebo na e-mail seminare@luciekolarikova.cz. V den webináře vám dám krátce před vysíláním vědět do facebookové skupiny, že začínáme. Ústně zodpovím vaše dotazy. Každé otázce se věnuji samostatně a snažím se ji nahlédnout z různých perspektiv. Na závěr do webináře připíšu konkrétní čas zodpovězení otázky ve videu. Z webináře vám zůstane záznam.

Jak dlouho mám celý kurz k dispozici?

Přístupy ke kurzu jsou Vám k dispozici napořád. Je to dostatečně dlouhá doba na to, abyste veškeré know how vstřebali a praktická cvičení uvedli do svého života :). Tak se nenechte ukonejšit tím, že kurz vlastníte, ale opravdu se k němu vracejte.

Nahrazuje kurz terapeutickou péči?

Zpětné vazby účastníků říkají, že se v mých kurzech posouvají často dál a v mnohem v kratším čase než v terapiích, které dosud navštívili. To mě moc těší a mou snahou je poskytnout i takto na dálku kvalitní provázení a co nejtrefněji odpovídat na potřeby účastníků. Ale abych se vyjádřila korektně, musím napsat, že se jedná pouze o on-line kurz, který není náhražkou individuální psychoterapeutické péče.

Pomůže kurz každému?

Není v mé moci zajistit každému stejný účinek kurzu. Každý účastník je na jiném místě svého osobního rozvoje a každý je do jiné míry otevřený osobnímu posunu, zpětným vazbám, a proto má kurz různé účinky. Pokud by právě vám nic nepřinesl, můžete využít výše zmíněnou garanci vrácení peněz po celou dobu trvání kurzu.

toto už je původní, prozatím nechávám pro případnou inspiraci :-)

Každý člověk má hluboko v sobě místo vnitřního klidu a ticha. Je-li s tímto místem ve spojení, zná pravé štěstí - rušivé myšlenky neproudí hlavou, tělo je uvolněné a prosté emočních prožitků, v nitru tepe láska a božský klid. V takovém stavu bytí jsme ve své nejkrásnější podobě - plně sami sebou. Tady si dopřáváme skutečný odpočinek a odtud pocházejí nápady, nadhled, moudrost, láska.

Chcete, aby vaším přetrvávajícím vnitřním stavem byly KLID, pocity BEZPEČÍ, HOJNOSTI a LÁSKY? 

CESTA, JAK SE DOSTAT DO POHODY VEDE PŘES MOZEK

VĚDOMOU POZITIVNÍ STIMULACÍ MOZKU MŮŽETE NAPROSTO ZMĚNIT SVŮJ ŽIVOT.

DLOUHODOBĚ • TRVALE • CELOŽIVOTNĚ

Od dětství jsem trpěla strachy a úzkostí, které ve 22 letech vyústily v panické ataky. Trpěla jsem jimi 2 roky. Nepatřila jsem ale mezi “vyvolené”, co dostanou léky a musela jsem hledat jiné cesty, jak z té vnitřní hrůzy ven. Prošla jsem dlouhým hledáním, kdy jsem se naučit se strachem pracovat. Pomáhaly mi různé relaxační metody, meditace a málo dostupné informace o stresu a strachu.

Ke své vnitřní pohodě a klidu jsem došla mnoha oklikami, pokusy a omyly. Je to dobrá cesta, která poskytuje dost času a prostoru pro zrání, ale jde to i jednodušeji. Právě cílená práce s mozkem je rychlá a tak účinná, až je to zarážející.

Pokud chcete, aby si váš mozek vyšlapal také cestičky pohody, vděčnosti a lásky, je  třeba ho touto cestou vědomě vést a opakovaně -  znovu a znovu - ho v krásných pocitech  doslova marinovat. Je to příjemná práce.

PŘIPRAVUJI PRO VÁS ONLINE PROGRAM

MOZEK JAKO BUDHA

CO SE V RÁMCI PROGRAMU NAUČÍTE?

 • integrovat pozitivní prožitky do dlouhodobé paměti - z krátkých prožitků vytvoříte díky pozitivní plasticitě trvalé zkušenosti
 • zaměříte se na stavy klidu a bezpečí, dostatku a vděčnosti, lásky a sounáležitosti nebo hlubokého vnitřního uvolnění
 • díky programu budete moci rozvíjet také charakterové vlastnosti jako jsou soucit, dobro nebo radost z úspěchu druhých, které jsou nositeli vnitřního štěstí a naplnění
 • dozvíte se pozadí toho, jak náš mozek funguje, a jak ho můžeme ovlivňovat
 • jednoduchý postup jak stimulovat mozek do pohody, lásky a vděčnosti – souhrnně blaženosti

A CO SVOU ÚČASTÍ V PROGRAMU ZÍSKÁTE?

 • vzdělávací videa, která vás zasvětí do témat - zázračný mozek a jeho neuvěřitelné schopnosti; vliv mozku na produkci hormonů štěstí a stresu; vliv mozku na emoční prožívání a na tělo; jak mysl formuje mozek a ten zpětně formuje mysl, a další
 • video s přesným postupem, jak trénovat svůj mozek na blaženost, hojnost a lásku namísto stresu a napětí
 • deset audionahrávek, které vás povedou do stavů bezpečí, hojnosti a lásky a podpoří rozvoj ctností, jako vnímavost, soucit, přejícnost, odvaha, a další
 • přístup do studijní skupiny na Facebooku, která bude sloužit ke sdílení úspěchů, pokroků, jako prostor pro vzájemnou podporu, reflexi, k výměně kontaktů a ke vzájemnému provázení meditacemi

Program spustíme nejprve ve verzi "samouk"  - takže po zakoupení programu jím budete procházet sami nebo - pokud budete mít chuť - společně s lidmi z facebookové skupiny. Jednou ročně dostanete možnost vstoupit do skupiny, kde vás budu zhruba po dobu pěti týdnů provázet já osobně. S detaily vás včas seznámíme. 

Chcete být první, kdo se o spuštění programu dozví?
Zanechte nám na sebe prosím kontakt.

Všichni můžeme prožívat pocity bezpečí, hojnosti a lásky. Všichni se také do těchto stavů dokážeme navracet a plně vnímat, že je náš život v pořádku takový, jaký je. Ať je právě program Mozek jako Budha pro váš mozek tou pravou podporou!