Online kurz pozitivní neuroplasticity 

s Dipl.-Psych. Lucií Kolaříkovou

Vyzrajte na negativitu ve svém mozku a naplňte se klidnou silou, důvěrou a radostí.

Přejeme si TRVALÉ štěstí. Ale mozek má jednu vlastnost - negativní předpojatost. Kvůli ní odstrčí mnoho pozitivních každodenních situací na pozadí a pohltí nás stres a obavy.

Přidejte se k psycholožce Lucii Kolaříkové na prožitkovou cestu trvalé pozitivní proměny mozku.

6dílný online kurz, kterým projdete za 6 týdnů a prakticky se naučíte:

 • Identifikovat a naplňovat své potřeby, abyste se cítili bezpečněji, spokojenější a propojenější
  - a méně stresovaní, zranění a rozhořčení.
 • Pevně ukotvíte klid, spokojenost a soucit do svého mozku pomocí specifických postupů pozitivní neuroplasticity.
 • Identifikujete výzvy svého života, pojmenujete místa své zranitelnosti a naučíte se rozvíjet psychickou odolnost právě tam, kde ji potřebujete.

Odpovědi na vaše nejčastější otázky...

Jaké je hlavní know-how kurzu Mozek jako Buddha?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Když neumím meditovat bude mi k něčemu Mozek jako Buddha?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Pomůže mi Mozek jako Buddha s vnímáním vlastního těla?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Pomůže mi Mozek jako Buddha s mým sebevědomím?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Pomůže mi Mozek jako Buddha, když nemám doma klid?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

V jakých životních momentech mohu dovednosti z Buddhy využívat?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Proč by vás měl tento kurz o mozku zajímat?

 • Za 90 % stresu a strachu je zodpovědný náš vlastní mozek.
 • S takovým naladěním pro nás pak vyhledává zase jen stresující situace.
 • Nebo i klidné situace interpretuje jako stresující, přesně podle úsloví “kdo hledá, ten najde.”
 • Mozek nastavený na stres a strach nás nutí vidět realitu horší, než jaká doopravdy je.

Naučte se mít Mozek jako Buddha 

Cesta, jak se dostat do pohody, vede přes MOZEK. Můžeme ho proměňovat a formovat. Neuroplasticita je celoživotní schopnost mozku a umožňuje stavět, přestavovat a rušit neuronové cesty vlivem nových, opakovaných zkušeností. Vědomou pozitivní stimulací mozku můžete naprosto změnit svůj život.

 • DLOUHODOBĚ
 • TRVALE
 • CELOŽIVOTNĚ

Proč dnes máme “negativní mozky”?

Pokud mozek necháme následovat běžné podněty, běhá po cestičkách stresu a strachu, ať chceme nebo ne, protože je mnoho stresujících a strach podporujících podnětů. Stačí se rozhlédnout.

Svůj mozek můžeme změnit pozitivní neuroplasticitou.

Pokud chceme, aby si mozek vyšlapal také cestičky pohody, vděčnosti a lásky, je třeba svou mysl touto cestou vědomě vést. Mozek na krásné myšlenky reaguje novými synaptickými spoji a tělo následně novým prožíváním. Představte si, jaké to je, denně se koupat v příjemných pocitech?

Obsah kurzu

1. týden: Vstup do pozitivní neuroplaticity a všímavosti: vaše výzvy a schopnost zvládat je tady a teď

 • Uvědomíte si současné reálné výzvy a jaké máte dostupné psychické zdroje, abyste je zvládali bez stresu.
 • Seznámíte se s negativní předpojatostí mozku a jak ji v životě překonávat.

 • Začnete běžné pozitivní zkušenosti více vnímat a přeměňovat na dlouhodobé vnitřní zdroje.

2. týden: Menší zranitelnost a větší odolnost: 3 kroky k vytváření dlouhodobých vnitřních zdrojů

 • Aktivujete dlouhodobou paměť pro pozitivní a prospěšné zkušenosti, které vás hluboce vyživí.
 • Začnete aktivně vytvářet - posilovat a upevňovat příjemné myšlenky a prožitky -
  v mozku a v celém těle.

 • Naučíte se pobývat na své straně a začnete řídit své prožívání ve svůj prospěch.

3. týden: Pozitivní prožitky k léčení negativních zkušeností: příjemné pocity a méně stresu jsou vaše nová norma

 • Rozlišíte v sobě zelenou a rudou zónu pocitů.
 • Denně znovu-aktivujete a prohloubíte psychickou odolnost. 

 • Vytvoříte si návyk zůstávat pocitově v zelené zóně.

 • Naučíte se postup k hojení vnitřních ran a prázdných míst pomocí současných příjemných prožitků.

4. týden: Mozek spojíte s fakty a realitou I.: pěstujte schopnost cítit se v bezpečí, v klidu a míru

 • Vytrénujete svůj mozek na vnímání bezpečí.
 • Spojíte se s reálným bezpečím kolem vás.

 • Naučíte se používat metodu HEAL pro pocit hlubšího bezpečí tady a teď.

 • Vykoupete se v dokonalém klidu a míru tady a teď.

5. týden: Mozek spojíte s fakty a realitou II.: pěstujte schopnost cítit spokojenost, hojnost a vděčnost

 • Vytrénujete svůj mozek vidět váš reálný úspěch a prosperitu.
 • Podpoříte svou motivaci pro velké cíle bez stresu.

 • Naučíte se používat metodu HEAL pro větší úspěch a spokojenost.

 • Vykoupete se ve vděčnosti a radosti tady a teď.

6. týden: Mozek spojíte s fakty a realitou III.: pěstujte schopnost cítit propojení s druhými lidmi, lásku a sounáležitost

 • Zvýšíte skutečný pocit vlastní hodnoty.
 • Uvolníte strach, závist a zášť.

 • Uzdravíte hluboké úrovně staré bolesti.

 • Naučíte se používat metodu HEAL pro pocit, že jste milováni.

 • Vykoupete se v lásce a přijetí tady a teď.

Co si v programu Mozek jako Buddha pořizujete: 

6 vzdělávacích celků, které jsou pečlivě sestavené a provázané. Můžete se tedy spolehnout na to, že jde o ucelený program, ze kterého nebudete “rozbití” a zmatení, ale naopak snížíte negativitu ve svém mozku a naplníte sami sebe klidnou silou, důvěrou a radostí.

 • Každý týden 2 - 5 vzdělávacích videí a praktická cvičení s pracovními listy, která vás zasvětí do témat kurzu.
 • Vědecky ověřené postupy pozitivní neuroplasticity.
 • 3 audionahrávky metody HEAL, díky kterým se naučíte spojovat se stavy bezpečí, hojnosti a lásky.
Cena kurzu
6 490 Kč
3 545,45 Kč + 744,55 Kč 21 % DPH
+
Lze dokoupit 5 meditačních audionahrávek, se kterými vás Lucie v průběhu kurzu naučí pracovat. Jde o materiál navíc, díky kterému budete i po skončení kurzu prohlubovat svou spokojenost a vnitřní klid.

Volbu zaškrtněte v objednávce.

Ještě zvažujete a možná potřebujete záruku, že vaše peníze dobře investujete?

Tak musíte vědět, že standardně nabízím

100% GARANCI VRÁCENÍ PENĚZ


 • Pokud poctivě projdete kurzem a za celých 6 týdnů nepocítíte změny a posun,
 • nebo vám kurz z nějakého důvodu nesedne,
 • máte do 6 týdnů od zakoupení kurzu nárok na vrácení celé částky.

Za svou prací si 100% stojím, ale respektuji odlišné názory.

Co můžete díky tomuto kurzu zažívat? 

"Pilotní studie věnovaná metodám v tomto kurzu ukázala statisticky významný nárůst pocitu štěstí, vnitřní odolnosti a lásky. Zároveň významný pokles úzkostných a depresivních stavů.

Výzkum byl proveden na absolventech 6 týdenního kurzu “Pozitivní neuroplasticita”, který vede americký neuropsycholog Rick Hanson PhD.

Jsem Rickem vyškolená terapeutka a koučka pozitivní neuroplasticity a jeho koncepty, upravené pro naše české a slovenské podmínky, oficiálně předávám dál."

Odpovědi na vaše nejčastější otázky

Kolik času denně mi Buddha zabere?

Nedá se předem přesně odhadnout, každý týden je jiný a každý účastník se praxi bude chtít věnovat různě dlouho. Ke zhlédnutí videí a praxí budete potřebovat maximálně 1 hodinu denně. Kurz je obsahově jednoduchý, zároveň chci předat vaší mysli komplexní informace, které ji namotivují otevřít se plně a nasát nabízený obsah.

Budu muset být v nějaký konkrétní čas u počítače?

Nebudete. Kurz je předtočený. Všechny lekce si můžete procházet svým tempem a podle svých časových možností.

Jak dlouhá je garance vrácení peněz a za jakých podmínek?

> Pokud poctivě projdete kurzem a za celých 6 týdnů nepocítíte změny a posun,
> nebo vámi kurz z nějakého důvodu nesedne,
> máte do 6 týdnů od zakoupení online kurzu nárok na vrácení celé částky.
Za svou prací si 100% stojím a zároveň nezaručuji, že každému kurz sedne.

Jak dlouho mám celý kurz k dispozici?

Přístupy ke kurzu jsou Vám k dispozici napořád. Je to dostatečně dlouhá doba na to, abyste veškeré know how vstřebali a praktická cvičení uvedli do svého života :). Tak se nenechte ukonejšit tím, že kurz vlastníte, ale opravdu se k němu vracejte.

Nahrazuje kurz terapeutickou péči?

Zpětné vazby účastníků říkají, že se v mých kurzech posouvají často dál a v mnohem v kratším čase než v terapiích, které dosud navštívili. To mě moc těší a mou snahou je poskytnout i takto na dálku kvalitní provázení a co nejtrefněji odpovídat na potřeby účastníků. Ale abych se vyjádřila korektně, musím napsat, že se jedná pouze o on-line kurz, který není náhražkou individuální psychoterapeutické péče.

Pomůže kurz každému?

Není v mé moci zajistit každému stejný účinek kurzu. Každý účastník je na jiném místě svého osobního rozvoje a každý je do jiné míry otevřený osobnímu posunu, zpětným vazbám, a proto má kurz různé účinky. Pokud by právě vám nic nepřinesl, můžete využít výše zmíněnou garanci vrácení peněz po celou dobu trvání kurzu. Do kurzu ale může vstoupit každý bez rozdílu věku, zdravotního stavu, i pohlaví.