Sebeláska a výchova II.

Jak vychovávat k sebelásce?

Když se rodiče dozvědí více o sebelásce a o vlivech výchovy, mnozí se začnou ptát, jak mohou vychovat své děti k sebelásce, aby na tom byly lépe, než oni sami. Je třeba, aby se rodič začal učit vnímat a chovat nově a odložil to staré, co zná či sám zažil. Většinou se to děje spíše pozvolna, dospělé provází strach, když se pouštějí starých zvyklostí.

Výchova probíhá v rovině psychologické a komunikační. Psychologické rovina je nevědomá. Na této rovině dítě (pozoruje svého rodiče (a ostatní dospělé) a kopíruje jejich chování. Je to ta důležitější část učení a usazuje se hlouběji v dětské osobnosti. Dítě kopíruje všechno, co se hodí do jeho vlastního a individuálního systému. Na této rovině je ze strany rodiče důležité, jak se, před dítětem i mimo jeho dohled, sám chová, nikoli co dítěti říká (na úrovni komunikace).

Děti jsou velmi vnímavé a zachytí jemné signály od svých rodičů, které nekriticky přebírají a chápou je jako „fakta o sobě a o tom, jak se chová správný člověk“. Nepoctivý otec proto mívá nepoctivého syna, i když mu výslovně říká, že lhát se nemá. Slabá a sebe trestající matka má také sebe trestající dceru, přestože jí celé dětství opakovala, jak se má mít ráda a pečovat o sebe.

Druhá rovina, komunikační se odehrává na vědomé úrovni a zdá se, že hraje o něco menší roli. Dítě ji bere jako závaznou tehdy, když se kryje se skutečným chováním rodiče. Pokud rodič to, co říká, také dělá, dítě věří jeho slovům a rodiči naslouchá. Pokud rodič něco jiného dělá, než říká (např. kouří a říká „nekuř“), pak je pro dítě platná psychologická rovina (kouření), nikoli komunikační (prázdné slovo „nekuř“). Vedlejším efektem rozcházejících se slov a chování rodiče, bývá navíc vnitřní zmatek dítěte, které něco jiného vidí a slyší, také zklamání ze svého rodiče a v extrémních případech i odmítnutí jeho vzoru.

Ve výchově k sebelásce na komunikační úrovni lze více chválit, povzbudit a dítěti dát celkově najevo, jak dobře o něm smýšlíte, ale mnohem důležitější je příklad, který dítě denně dostává.
Pro každého rodiče, který se zajímá o sebelásku pro své děti, začne škola sebelásky především pro sebe sama, aby začal být postupně dobrým příkladem. Cesta sebelásky je krásná a přináší do života uvolnění a svobodu.

Jak mění sebeláska náš život?

Když se někdo rozhodne jít cestou sebelásky, zjistí, že mnohé, co se v dětství naučil a v dospělosti tomu stále věří, byla lež. Může reagovat zklamáním a zlobit se na své rodiče, čím dřív se ale rozhodne to „hodit za hlavu“ a pustit se do prozkoumávání láskyplné životní cesty, tím rychlejší zažije změny.

 • Nastává velké psychické uvolnění, i když destruktivní programy o sobě sama a o světě se rozpouští jen pozvolna.
 • Více si dovolí projevit sebe sama a své potřeby, snáze řekne „ne“ a odolává požadavkům okolí.
 • Dokáže se lépe vyrovnat s výčitkami, které z okolí přicházejí, protože se učí chápat, že výčitky a očekávání nejsou jeho problémem, ale problémem „autora“.
 • Rozhodne se k větším životním změnám – třeba změní práci a začne s takovou, která přináší vnitřní naplnění.
 • Ve vztazích může docházet nejprve ke krizím, ale pak k mnohem větší blízkosti a intimitě, nebo i rozchodům. Zajímavé je, že účastníci svých nových velkých rozhodnutí nelitují, spíše k nim mají již dlouho nakročeno a až se sebeláskou si konečně dovolí dělat rozhodující kroky.
 • Ženy si často nechávají narůst dlouhé vlasy, začnou se oblékat více žensky, uznají své intuitivní schopnosti a začnou se zajímat o svůj cyklus. V mnoha případech poprvé v životě cítí radost z bytí ženou a začnou se poprvé skutečně zajímat o muže – beze strachu a bez předsudků.
 • Muži, kteří byli v dětství vychováváni jako „kluci, kteří nepláčou“ se přestávají bát své citlivosti a začnou ji vnímat jako přirozenou součást sebe. Smysluplně pak poleví v nárocích, které na sebe kladou. Někteří po mnoha letech opravdu poprvé pláčou a ukazují své skutečné city v lásce.
 • Muži, kteří se nikdy silnými kluky stát nesměli, a učili se, že jejich mužské projevy chování nejsou žádoucí, žili dosud spíše svou ženskou stránku a báli se své mužské energie – nyní se sebeláskou mnohem snáze přijímají muže v sobě – houževnatého, zacíleného a silného. Cítí se mnohem sebejistější a často poprvé v životě jako skuteční muži.
 • Pokud se potkají partneři, kteří oba zakouší kouzlo sebelásky a osvobozují se od předsudků tradičního pojetí vztahů a sexuality, jejich vztah získává jiný rozměr. Jejich vztah se pro oba stává magicky přitažlivý, jedinečný a velmi intimní a sexualita velmi svobodnou a uspokojivou pro oba. Otevírá prostor pro další společný psychický i spirituální rozvoj.
 • Další změny se dají zaznamenat v pozitivnějším vnímání těla, bez předsudků, hodnocení a snah dostát nynějším měřítkům krásy. – Ženy, které samy sebe mají rády, si často přestanou přísně hlídat váhu a zakulatí se, jiné, které měly dosud s nadváhou problémy, hubnou. Každá, se přiblíží ke své přirozené váze.
 • Péče o sebe se celkově zvýší a člověk si pro sebe sama vymezí více času, neboť postupně přestanou fungovat programy jako „ty za to nestojíš“, „nedělej se tak důležitá/ý“, „pospíchej, buď rychlá/ý“, „buď perfektní“, apod.
 • Dalšími oblastmi, ve kterých může dojít ke změnám, je zdraví, finance, vztahy s rodiči a příbuznými a mnoho jiných situací, které do života patří.

Ve všech oblastech se díky sebelásce člověk dostává do rovnováhy a díky ní zažívá pocity klidu, síly, radosti a naplnění.

Přečtěte si také: Sebeláska a výchova I

 

Myšlenky a text jsou chráněné autorským právem. Je samozřejmě možné a žádoucí jejich další šíření, vždy však s odkazem na tento původní text. To platí v případě šíření celého článku, nebo pouze jeho části a krátkých citací.
Odkaz k šíření článku nebo jeho částí: http://luckakolarikova.cz/sebelaska-a-vychova-ii/

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů