Sebeláska a vztahy

Láska – naše základní životní potřeba

Láska a blízkost jsou pro náš zdravý život nezbytné. Vývoj životních funkcí, schopností a psychického stavu je, především v raném dětství, ovlivněn více mírou laskavé podpory rodičů než inteligencí dítěte.Milované děti pozorných rodičů rychleji chodí, rozvíjí jemnější motoriku, snáze rozvíjí řeč a slovní zásobu. Dítě, které cítí podporu, se nemusí starat o své bezpečí a může v klidu zkoumat své možnosti a svět. Dospělí mohou láskou léčit své strachy, emoční bolesti a dokonce i fyzická onemocnění. Vše omezující z našich životů může zmizet, když tomu věnujeme potřebnou dávku správné laskavé pozornosti. Láska skutečně léčí.

Potřeba lásky nás vede k závislostním vztahům

Láska je pro náš život nezbytná a proto se snažíme ji získat a naplnit svou potřebu, většinou skrze vztahy – s partnery, dětmi, přáteli, rodiči. Nejvíce lásku očekáváme v partnerských vztazích. Velké množství vztahů je však závislostních a omezujících. Partneři si navzájem živí potřebu bezpečí, přijetí a lásky vykonáváním různých služeb. Je to jedna z řady možností, jak na sobě mohou být lidé ve vztazích závislí.

Na úrovni psychiky do hry vstupují manipulace, ústupky na úkor vlastních potřeb, kontrola druhého, nevěra a útěky ze vztahu a rodinného života vůbec, vzájemné obviňování, požadavky na partnera. Vztah se stává směnným obchodem. Jde ještě o lásku? Ano, těmito prostředky o ni bojují lidé ve většině vztahů. Láska je tak cenná, že se partneři snaží získat kontrolu nad tím, že zdroj lásky, partner, zůstane napořád..

Problémem je, že když se lidé do sebe zamilují a začnou láskou a jiskřením, které mezi nimi samovolně vzniká, pouze sytit své potřeby, pokud ale nevytváří vědomě další jiskření a neposilují vzájemnou přitažlivost. Vztah se po několika letech na citové úrovni vyčerpává, zůstávají potom společné povinnosti pro dva posmutnělé lidi, kteří se stále snaží získat od druhého stejné štěstí, jako na začátku. Láska byla, ale partneři ji pouze konzumovali a nevytvářeli dál, tak se vytratila.

Když má člověk sám sebe rád

Důvodem mnoha vyhaslých a smutných lidí je, že nedokážou dávat lásku sami sobě. Láska se pro ně stala cenným „zbožím“, kterého je k dostání pouze tolik, kolik dává partner. Je sužující, když se člověk cítí závislý na tom, co dá druhý. Ve chvíli, kdy ten druhý začne dávat lásku jinam, nemá už nazbyt pro nás. Nám chybí životně důležitý cit a navíc můžeme se cítit zrazení, protože partner přece před oltářem slíbil, že to bude až nadosmrti.

Když dává člověk průběžně – před vztahem i během vztahu – lásku a pozornost sám sobě, veškerá dramata z partnerského života mizí. Kdo o sebe pečuje, ten už má svou zkušenost, že zdroj lásky je neomezený a navíc přímo u něj, vyvěrá přímo v jeho vlastním srdci. Cítí trvale větší citové naplnění a spokojenost. Nemá důvody nadávat na svět, protože ho má stále někdo rád, na rozdíl od toho, který na svou „dávku“ od partnera čeká. Je tedy veselejším a příjemnějším společníkem, partner ho rád vyhledává. Kdo má sám sebe rád, je citově nezávislý na svém partnerovi, protože mnoho svých potřeb uspokojí sám. Dokáže se utěšit, zregenerovat ze stresu, probrat se sebou vlastní záležitosti, které třeba partnera nudí. A i to funguje pro partnera velmi přitažlivě, rád nakonec nabídne podporu při útěše a rád probere věci, které ho nudí, když ho nikdo nenutí.
Kdo si dává pravidelně lásku a péči, zná dobře svá přání a je zvyklý je pravidelně naplňovat. Například si může žena květiny kupovat sama. Je-li k sobě pozorná a ohleduplná, chová se tak k ní i on. Velkorysost partnera vůči nám je vždy věrnou kopií naší vlastní velkorysosti k sobě.

Když vztah přeroste princip směnného obchodu

Ve vztahu dvou nezávislých a sebe sama milujících lidí jde o mnohem víc, než o výměnu služeb a vzájemné naplnění potřeb. Oba partneři dokáží uspokojovat své potřeby nezávisle na sobě, ze vztahu přestávají brát, ale naopak ho začínají společně živit. Díky tomu, že cítí své vlastní vnitřní naplnění, svou vlastní lásku,tvoří se v jejich srdcích přebytek, který dají do své společné lásky. Vytváří ve vztahu něco neviditelného, co cítí pouze oni dva. Toto oba dostředivou silou a magicky je vtahuje do jejich vztahu, vzájemné prohlubující se lásky. Společně se posouvají na rovinu hluboké intimity a sdílení. Ostatní potenciální partneři nemají žádný význam, protože největší motivací obou je pěstovat toto magické kouzlo mezi nimi.

Vztah je pevný uvnitř, a proto nepodléhá nebezpečím zvenku. Potřeba brát od partnera se mění v potřebu dávat a tím se zcela mění dynamika ve vztahu. Dva, kteří především dávají a jen někdy vyžadují, dokáží mezi sebou vytvořit ohromné citové bohatství, ze kterého čerpají i jejich děti. Děti rodičů, kteří k sobě pěstují hlubokou lásku, jsou velmi sebevědomé a spokojené.

Komunikace ve zdravém láskyplném vztahu stojí na upřímnosti a pravdě. Kdo má sám sebe rád, učí se pojmenovávat své potřeby pravými jmény a nepotřebuje již druhého manipulovat ve svůj prospěch, protože ví, o co chce požádat a zná svou hodnotu, a proto si dovolí požádat.

Snahy o prosazení sebe sama na úkor druhého jsou v takovém vztahu okamžitě poznat a je možné si je odpustit, protože oba se cítí příliš naplnění, než aby si vyčítali nedokonalost.

Vztah se vyznačuje hlubokou intimitou a sdílením i na poli sexuality. Neexistují tabu a není třeba tajit svá přání a představy. Milostné spojení si partneři přejí pro spojení samotné, protože poskytuje ještě větší blízkost. Trvalým pocitem u takového vztahu může být doslova fyzický pocit naplnění citem a láskou a pocit nalezení domova.

Doporučení pro spokojený partnerský život

1. Rozviňte co nejvíce samostatnosti, naučte se řešit své záležitosti sami.
2. Přestaňte tunelovat svůj vztah a brát z něj na úkor partnera. Začněte více pečovat samostatně o své potřeby a starejte se o potřeby partnera.
3. Nechte dveře otevřené partnerovi, pokud vás chce sám od sebe ve vašich záležitostech podpořit, ale neklaďte na něj požadavky – nemá vůči vám žádnou povinnost
4. Pečujte o sebe a hýčkejte se, nebojte se pro to sáhnout do peněženky. Partneři se naučí tuto změnu respektovat a nakonec rádi uvidí, že jejich protějšek je spokojený.
5. Buďte co nejvíce otevření, jděte do intimity a partnerovi odhalujte svá tajemství.
6. Učte se novým komunikačním strategiím. Je třeba se učit nově vyjadřovat bez manipulací, užívání negativních slov, bez snahy zvítězit.
7. Buďte sami pro sebe spolehlivě stále tím nejlepším přítelem. Budete spokojenější a naplněnější a přestanete zatěžovat partnera.

 

Myšlenky a text jsou chráněné autorským právem. Je samozřejmě možné a žádoucí jejich další šíření, vždy však s odkazem na tento původní text. To platí v případě šíření celého článku, nebo pouze jeho části a krátkých citací.
Odkaz k šíření článku nebo jeho částí:  http://luckakolarikova.cz/sebelaska-a-vztahy/

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů