Léčení stresu a strachu I

… aneb ladění mozku na vlny lásky, soucitu a spokojenosti.

V každé druhé knize dnes najdeme informaci, že svůj život ovlivňujeme myšlením. Je proto důležité myslet pozitivně a vytvářet si tak pozitivní realitu. Nadšeně přikyvuji a zároveň vím, že je dobré zohlednit “metodickou stránku věci”, tedy – JAK TO DĚLAT, ABY TO FUNGOVALO?

Přece chceme měnit svůj mozek účinně a ne se roky plahočit s nefunkčním!

Jak spolu mysl, mozek a tělo spolupracují?

Mysl formuje mozek a mozek si zase dál zformuje svou mysl, aby ho udržovala ve formě. A tak se ti dva neustále ovlivňují a formují navzájem v relativně briskním tempu. Už za týden se spoje v mozku proměňují, když některé z nich 7 dní vědomě aktivujeme a propojujeme a jiným naopak nedáváme pozornost.

Mozek řídí všechny procesy v těle, jeho forma (ovlivňovaná myslí) je tedy pro celé tělo, jeho zdraví a prožívání zásadní. Ne každý mozek je zformovaný tak, aby v těle vyvolával “příjemno”, dokonce je jich dnes spíš málo. A když v těle není dobře, tak se to zase odrazí na kvalitě myšlenek a ty zase formují mozek.

Celý tento kolotoč mysl – mozek – tělo může přinášet klid, uvolnění a lásku, nebo stres, strach, nemoc. Záleží na jeho nastavení. Mozek tedy potřebuje naši vědomou pozornostvědomé propojení s příjemnými a uvolňujícími stavy.

sea-919042_1920

Mozek a mysl nastavení na přívětivost a klid, jsou silní a pružní a my z toho čerpáme spoustu výhod:

  • menší náchylnost podléhat stresu, úzkostem,
  • nenecháme se strhávat tolika impulzy z vnějšku, ale vybíráme si ty, které nám dělají dobře,
  • máme lepší čich na situace navozující klid – ať krátko nebo dlouhodobě,
  • učíme se rozeznávat nadbytečné průšvihy a problémy, destrukci a sebedestrukci,
  • podporujeme v sobě pocity stability, vnitřní síly, vědomí “vše je v pořádku”, víru a důvěru v dobro, lásku, soucit, pochopení pro sebe i druhé.

A všechny ty výhody zdatného a laskavého mozku a mysli si neužívá jen hlava, ale koupe se v nich celé tělo.

Jak se to dělá, abychom se naučili myslet kýženým způsobem?

  1. Začneme využívat sílu přechodných pozitivních prožitků, místo abychom je nechali odejít. Nezáleží na tom, jestli je prožitek silný a intenzivní, nebo jako “vánek větérku”. Protože i nejjemnější závan příjemného se dá zachytit a v několika krocích plně absorbovat, aby ovlivnil náš mozek a tím i naše budoucí myšlenky.
  2. Zapojíme celé tělo a otevřeme se skutečnosti, že myšlenky ovlivňují jeho prožitky.
  3. Uvěříme, že svou mysl a mozek opravdu můžeme měnit a aktivně se do toho pustíme.

sunlight-867222_1920
Přesný postup a praxi, jak účinně a trvale ladit svůj mozek na klid, spokojenost, soucit a vděčnost, vám předám na semináři Léčení stresu a strachu.

Bez vědomé pozornosti a jemného vedení sebe samých nezískáme osobní kvality, které nám tolik zpříjemňují a usnadňují život. Instantní řešení a zkratky nefungují, ale doporučuji jich pár vyzkoušet, abychom si to ověřili.

Pokud (už) na zkratky nevěříte a hledáte účinné postupy, seminář jeden z těch nejlepších nabízí.

Chcete si přečíst pokračování? Začtěte se do dílu II.

 

Myšlenky a text jsou chráněné autorským právem. Je samozřejmě možné a žádoucí jejich další šíření, vždy však s odkazem na tento původní text. To platí v případě šíření celého článku, nebo pouze jeho části a krátkých citací.
Odkaz k šíření článku nebo jeho částí: http://luckakolarikova.cz/leceni-stresu-a-strachu-i/

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů